Z poštárky vedkyňa: Príbeh Slovenky, ktorej meno skloňuje celý svet

Z poštárky vedkyňa: Príbeh Slovenky, ktorej meno skloňuje celý svet

Prvá slovenská botanička bola samouk. Popri práci poštovej úradníčky zvládla náročnú vedeckú prácu, osem cudzích jazykov a našla si čas aj na nevšedné záľuby.

Minulý rok uplynulo 150 rokov od narodenia Izabely Textorisovej, uznávanej botaničky, ktorá si svojou húževnatosťou získala obdiv verejnosti i uznanie vedeckých kapacít. Narodila sa 16. marca 1866 v Ratkovej. Odmalička ju zaujímala príroda a veľmi sa chcela stať učiteľkou.

Otec advokát však rozhodol inak – Izabela bude poštárkou. Neprotivila sa jeho vôli, zložila skúšky a ako 20-ročná nastúpila na poštu v Blatnici. Práca za poštovým priečinkom však nenapĺňala sny mladej Izabely.

Dychtila po vzdelaní
V tých časoch ženy túžiace po vzdelaní museli prekonávať prekážky, aké si dnes nevieme ani predstaviť. Izabela Textorisová sa nevzdala a hlboko do noci pri blikajúcom svetle petrolejky študovala prírodné vedy, najmä botaniku a mineralógiu. Neúnavne dopĺňala herbár, ktorý si založila na radu svojho učiteľa Václava Vraného. K dôkladnejšiemu skúmaniu rastlín ju viedol botanik a vlastivedný bádateľ Andrej Kmeť. Zbierala, sušila a určovala rastliny a herbárové položky si vymieňala so slovenskými aj s maďarskými odborníkmi, od ktorých získala cenné vedomosti a rady.

Prvá slovenská pilotka: Prečo skončila s lietaním? Bol za tým muž?

Sama sa začala učiť cudzie jazyky, aby mohla študovať zahraničnú odbornú literatúru a písať si s kolegami z celej Európy. Okrem slovenčiny a maďarčiny sa naučila základy latinčiny, výborne zvládla nemčinu, francúzštinu, ruštinu, a taliančinu, angličtinu a čiastočne aj rumunčinu. Jej veľkou láskou bola aj literatúra a kniha bola jej každodenným spoločníkom. Zhromaždila mimoriadne hodnotnú knižnicu, ktorá obsahuje významné diela slovenskej aj svetovej literatúry.

Zelené poklady Turca
Za milovanými rastlinami Izabela Textorisová pochodila celý turčiansky región. Zbierala ich na svahoch Veľkej Fatry, v Blatnickej i Gaderskej doline, na Krížnej. Našla aj vzácne endemické druhy, ktoré rastú v karpatskom oblúku, ako je lykovec voňavý, cyklámen európsky, plesnivec alpínsky a uviedla z tejto oblasti viac ako sto rastlín, o ktorých sa dovtedy nevedelo, že tam rastú. Svoje poznatky zhrnula v článku Floristické dáta z Turčianskej stolice, ktorý vyšiel v roku 1913 v maďarskom odbornom časopise. V roku 1930 poslala do súťaže do Matice slovenskej rukopis práce O turčianskej flóre. V archíve je uložený doteraz, knižne však nevyšiel. Izabelin rozsiahly herbár, v ktorom sa nachádza 4 878 herbárových položiek, sa zachoval a je uložený na Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Na rodinu nezvýšil čas
Izabela sa starala v Blatnici o svoje štyri sestry a neskôr aj o rodičov. Aj keď zmyslom jej života bola botanika, mala rôznorodé záujmy. Zbierala materiál o nárečiach, prispievala do odborných i ženských časopisov ako Ženské Listy a Dívčí svět. Keď v roku 1918 nie z vlastnej vôle odišla do dôchodku, vrátila sa k svojim záľubám – dopĺňala svoju beztak rozsiahlu knižnicu, zdokonaľovala sa v cudzích jazykoch, venovala sa hvezdárstvu, geológii a výskumu jaskýň, ale našla si čas aj na vyšívanie. Izabela Textorisová sa dožila úctyhodných 83 rokov. Zomrela 12. septembra 1949 v Krupine a je pochovaná na Národnom cintoríne v Martine.

Premeny v čase Gizky Oňovej: Prečo nemohla vydržať s prvým manželom?

Izabelin bodliak
Meno Textorisová ostane navždy zapísané v botanickom názvosloví. V roku 1893 Izabela našla na vrchu Tlstá dovtedy neznámy bodliak. Je to kríženec a významný maďarský botanik A. Margittai ho pomenoval po nej Carduus × textorisianus Marg. – bodliak Textorisovej

IZABELINO MENO NESIE
bodliak – Carduus × textorisianus Marg., ktorý našla v roku 1893
planétka – (30252) Textorisova = (2000 HE24), ktorú v roku 2004 objavil Peter Kušnirák v Ondřejove
Jaskyňa Izabely Textorisovej v Národnej prírodnej rezervácii Tlstá

Autor: Jana Brožíková
Za pomoc pri príprave článku ďakujeme
RNDr. Marte Vozárovej a Mgr. Stanislavovi Očkovi
Foto: RNDr. Marta Vozárová, ALU SNK v Martine

Zena

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Podobné články

"Najnovšie z Úspešné ženy (aj muži)"

Poradňa

Neprehliadnite