Numerologička: Čo nám predpovedá na rok 2016?

Numerologička: Čo nám predpovedá na rok 2016?

Rok 2015 bol pre mnohých ľudí, ale najmä pre spoločnosť, rokom veľkých zmien a nečakaných zvratov. Pohyb  a migráciu obyvateľstva vo zvýšenej miere sme očakávali v súvislosti s prácou a dovolenkami.

No takú mieru migrácie, akú sme sledovali v realite, asi nikto nečakal. Táto skutočnosť poznačí aj ďalšie obdobie, do ktorého vstupujeme. Situáciu, ktorú otvoril rok 2015 - migráciu utečencov - sa podarí doriešiť až v roku 2017.

Poďme sa na rok 2016 pozrieť podrobnejšie a zamerajme sa na čísla, ktoré budú miešať karty. Sú to čísla: 1, 2, 0, 6, 7 a 9.

Päť jednotiek hovorí o vysokom sebavedomí (ja) a upriamení sa na seba, svoje potreby a záujmy. Národy, ale aj ľudia individuálne, si navzájom medzi sebou budú dokazovať svoje prvenstvá, silu a kvality s tendenciou vyvyšovať sa nad toho druhého. Súlad jednotiek  vyjadruje  schopnosť verbalizovať svoje názory, myšlienky a očakávania.

Mala by teda fungovať vzájomná otvorenosť a priamosť v komunikácii a v medziľudských vzťahoch. Je možné, že ľudia si po rokoch dokážu povedať pravdu do očí a vyjadriť všetko, čo ich trápi, alebo čo majú na srdci, nielen voči svojim blízkym, ale aj na verejnosti. Vyjadria  to nielen  slovom,  ale aj vzburou a inými prejavmi nevôle. V jednotkách sa skrýva aj veľké sebectvo a presadzovanie si svojich, predovšetkým svojich názorov. Silné krajiny nie vždy budú otvorené počúvať názory menších a slabších národov. Hlavní predstavitelia nie vždy budú počúvať názory svojich podriadených.

Dvojky (my) hovoria, že do situácie budeme zainteresovaní všetci a emočne nám to bude ubližovať a vyvolávať v nás pocit neistoty a napätia. Nula bude mnohé riešenia spomaľovať a vytvárať priestor pre vyjadrenie pravdy a jej správne porozumenie. Trojka v mriežke nie je, a preto nemá význam očakávať nejaké inovácie, napredovanie alebo expanziu.

Chýbajúca štvorka vyjadruje, že pracovných príležitostí v  tomto roku nepribudne, a preto by si ľudia mali viac vážiť svoje pracovné zaradenie. Bude tu chýbať organizácia práce a zmysel pre systém a poriadok. Chýbajúca päťka hovorí o nevyužitých príležitostiach, ale aj o nedostatku vytrvalosti a cieľavedomosti ľudí a neprítomnosti kompetentných, ktorí by to tu riadili a dozerali na plnenie úloh. Vyzerá to tak, že nebudeme mať nikoho blízkeho, na koho by sme sa mohli spoľahnúť, alebo komu by sme mohli veriť. Izolovaná šestka prezrádza nestabilitu, neistotu v rodinách, domovoch a krajinách, čo sa prejaví vnútorným napätím a agresivitou. Nie je tu nič, čo by vytvorilo pevný základ pre vzťahy.

V tejto skúške obstoja len vzťahy, ktoré sú založené na vzájomnej láske,úcte a dôvere. Veľa žien zostane s deťmi bez partnera a budú musieť prevziať vedenie domácnosti a zodpovednosť na  seba. Zároveň prichádza aj čas, keď ženy budú rozhodovať dôležitých otázkach a prinesú nové spôsoby riešenia sporov. Pocítia tiež zbytočnosť doterajšej snahy o emancipáciu a začnú sa vracať k svojej ženskosti, lebo pochopia, že len tak môžu byť mužom rovnocenným protikladom a vytvoriť s nimi harmonický celok.

Izolovaná sedmička prinesie ľuďom mimoriadne schopnosti a mnohé dary liečiteľstva a napájania sa na „nadpozemské kanály“. Nabáda ľudí k pokore. Na druhej strane je to aj číslo, ktoré dokáže narobiť veľa ťažkostí a problémov vo vzťahoch. Vyjadruje aj vnútornú rebéliu  a nespokojnosť,  ktorá sa v spoločnosti odzrkadlí vzburami a nepokojmi. Dotýka sa aj otázky náboženstiev a vierovyznaní.

Rok 2015 otvoril finančný kanál, a aj keď tento rok číslo 8 v dátume nie je, nemali by sme pociťovať nedostatok prostriedkov, ale zasa ani mimoriadny príliv finančných zdrojov. Číslo roku 9 symbolizuje veľké prehodnocovanie, bilancovanie a uzatváranie doterajšieho obdobia. Bude to teda rok s veľkým zmyslom pre zodpovednosť a precíznosť. Môžeme očakávať vzostup emočnej inteligencie. Ľudia budú cítiť potrebu venovať sa vo zvýšenej miere vzdelávaniu, práci na svojom osobnom raste a hľadať zmysel života v duchovných, nie materiálnych hodnotách.

Deviatka bude priať aj ľuďom, ktorí majú vysoké IQ, ale aj tým, ktorí stále potrebujú na sebe pracovať, duchovne  a mentálne sa posúvať a vytvárať tak nové hodnoty. Ľudia sa viac upriamia na svoje ciele a priority a začnú žiť svoje životy. Uvedomelí sa už nenechajú ovplyvňovať a rozptyľovať vonkajšími vplyvmi, agresivitou a nevôľou iných (mienkotvorné  média, mocenské sklony iných, agresívni a autoritatívni ľudia...). Deviatka predstavuje planétu Mars - boha vojny. Treba nielen veriť a dúfať, ale aj pričiniť sa o to, aby nám Mars ukázal svoju pozitívnu tvár. Ľudia by sa mali viac snažiť riešiť situácie a konflikty mierovou cestou uvážlivo a za pomoci argumentov.

Nerobiť unáhlené závery a dôkladne prehodnocovať svoje rozhodnutia. Prejaviť svoju odvahu a silou a húževnatosťou sa posunúť v živote dopredu. Tak dokážu odvrátiť negatívnu stránku  planéty Mars. Budú tým minimalizovať napätie, útoky, agresivitu a bojovnosť. Vážnosť situácie vo svete sa odzrkadlila aj v mimoriadne vyhlásenom Roku Božieho milosrdenstva Svätou stolicou.


Rok 2016 je aj rokom najťažšej karmy, a preto sľuby, ktoré dáte, by ste mali naozaj aj dodržať, aby sa vám činy neodrazili negatívne. Nemalo by sa zabúdať ani na starých ľudí, ktorí sú studnicou múdrostí a životných skúseností.

Partnerské vzťahy
Vzťahy v rodinách vo všeobecnosti budú podrobované veľkým skúškam. Otestuje sa tak ich súdržnosť a vzájomná úcta. Vzhľadom na izolovanú 6budú rodiny pod vplyvom pocitu  nestability, napätia a nervozity. Kvalita vzťahov v harmonických rodinách zosilnie. Partneri si budú vážiť vzájomnú oporu a budú sa veľmi podporovať. Nefunkčné a nestabilné rodiny pod tlakom vonkajšej situácie a neistoty sa začnú rozpadať a hľadať úniky v príležitostných známostiach.

Táto situácia sa odrazí aj v populácii a opatrnosť mladých ľudí sa odzrkadlí v nižšej pôrodnosti. Viac budú zvažovať splodenie potomka. Deti, ktoré sa v roku 2016 narodia, budú obdarené mimoriadnymi schopnosťami a intuitívnym vnímaním. Treba sa pripraviť na veľkú rozvodovosť a rozchodovosť. A platí to nielen pre nefunkčné vzťahy v partnerstve. Nečestnosť a nekorektnosť sa ukáže aj  vo vzťahoch pracovných, spoločenských apolitických. Napomôcť tejto situácii môže otvorená komunikácia a vzájomná informovanosť.

Práca - zameranie
Veľa jedincov začne u seba pozorovať nové liečiteľské schopnosti, ktorými budú môcť pomáhať. Ľudia sa začnú ešte viac utiekať k alternatívnym liečbam a využívať aj vplyv Luny. Prestanú tak podporovať farmaceutickú korporáciu. Začne sa vyskytovať viac podvodníkov a tzv. liečiteľov, koučov a terapeutov, ktorí s vidinou rýchleho zárobku sa budú snažiť získať čo najviac klientov a budú tak znevažovať prácu kvalitných a skúsených  majstrov. Viac ocenenia zažijú praví odborníci, ktorí sa venujú liečeniu, harmonizovaniu a zabávaniu ľudí.

Zdravie
Z hľadiska  zdravia  bude  hlavne  v  lete  zvýšený výskyt  nemocí spojených s pľúcami  a dýchacími ťažkosťami, problémami s kožou a ekzémami. Nepodceňujte ani psychickú vyčerpanosť a mentálnu preťaženosť, lebo rok 2016 dá svoju silu pocítiť práve cez mozgové príhody a nečakané úrazy hlavy a rôzne iné poranenia. Viac si dávajte pozor, aby ste predišli zbytočným nehodám a úrazom.

Situácia v zdravotníctve sa dostane do kolapsu a bude potrebné hľadať nové riešenia a východiská z krízových  situácií, ktoré vzniknú na základe zastaraných  predpisov  a nevyhovujúcich zákonov. Zdravotný  personál  sa  bude  dožadovať väčšieho uznania  a ocenenia  svojej  namáhavej  práce. Zdravotný systém sa začne od základov rozpadať a meniť. Koho sa najviac dotkne rok 2016, ktorého súčet je 9? Najviac zasiahne ľudí, štáty a inštitúcie, ktoré majú v dátume narodenia deviatku - deň (9, 18, 27), narodených v septembri, súčet roku narodenia 9, alebo životné číslo 9 (t. j. súčet celého dátumu narodenia).

Keďže musíme rešpektovať aj 16 za nulou, ktorej súčet je 7, riešeniu otázok vzťahov sa nevyhnú ani ľudia, štáty a inštitúcie, ktorí majú v dátume narodenia číslo sedem. Z toho vyplýva, že v budúcom roku práve títo ľudia a inštitúcie prejdú veľkým vzostupom, premenami, alebo značnými životnými skúškami.

Mimochodom, Európska únia vznikla 7. 2. 1992 podpisom Maastrichtskej zmluvy a účinná sa stala 1. 11. 1993 - 7 z 25. Konečný záver si urobte sami...

Numerologička Katarína Čičmancová

Zena

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

"Najnovšie z Choroby"

Poradňa

Neprehliadnite