Mobbing na pracovisku

Mobbing na pracovisku

Mobbing psychický teror na pracovisku, je v poslednej dobe jednou z často pretriasaných tém. Ide o ťažkú poruchu v kolektíve spolupracovníkov, ktorí kladú na svoju obeť neprimerané požiadavky, ktoré jej postupom času a stupňovaním psychického nátlaku spôsobujú škody na duševnom zdraví.

Mobbing nepoškodzuje iba obete, ale aj agresorov a ostatných členov skupiny. Trpí ním aj kolektív ako celok. Jeho následky nie sú ohraničené, šíri sa i za hranice postihnutej skupiny a môže zasiahnuť kohokoľvek. A to najmä rodinu obete, ktorá trpí nielen tragédiou samotnej obete, ale často aj rôznymi traumatickými okolnosťami. Mobbing spôsobuje obetiam obrovské psychické utrpenie a tým škodí na psychickom zdraví a často na ňom zanecháva aj trvalé následky.

Medzi možné príčiny mobbingu patrí: tlak kolektívu, pokus o odplatu (osoba, ktorá sama bola obeťou týrania), túžba po moci, snaha získať postavenie, dominanciu či členstvo v určitej skupine, potešenie z manipulácie s ľuďmi, potreba pútania pozornosti, potešenie z utrpenia druhých, krutosť, agresivita, žiarlivosť, hrubosť, pocit menejcennosti a iné. K zrodu mobbingu netreba žiadne výnimočné podmienky ako napríklad prítomnosť patologického sadistu, či absencia disciplíny na pracovisku. Najčastejšie vzniká v normálnej skupine, kde sa agresori môžu javiť ako celkom normálni ľudia, často v skupine obľúbení. Najmä v zárodku sa nedá jednoznačne určiť, kedy sa jedná o nevinný žart a kedy už ide o mobbing. No na rozdiel od žartu majú vzťahy účastníkov mobbingu svoju dynamiku a zákonitý vývoj. Jedná sa o nasledovné stupne:

1. Zrod mobbingu. V každej skupine sa nájde niekto menej obľúbený, koho ostatní viac, či menej odmietajú a ohovárajú a robia si na jeho účet rôzne posmešky. Ak sa tomu obeť nebráni a nik sa jej nezastane, tlak sa postupne zosilňuje a narastá agresia.

2. Pritvrdzovanie. Nastáva, keď v skupine rastie napätie z náročnejších úloh a outsideri inštinktívne slúžia ako ventil na uvoľnenie napätia. Ďalšou možnou príčinou tejto fázy je, keď sa v jednom kolektíve stretnú dvaja alebo viac agresorov, ktorí používajú násilie na uspokojenie svojich potrieb, niekedy dokonca na obveselenie celej skupiny.

3. Vytvorenie jadra. K hlavnému agresorovi sa postupne pridávajú ďalší, až sa vytvorí skupinka tyranov, ktorí už systematicky pôsobia na svoje obete.

4. Prijatie. Väčšina prijíma normy agresorov, pridávajú sa ďalší.

5. Totalita. Mobbing sa stáva normálnym správaním na pracovisku.

Následky takéhoto psychického týrania môžu byť rôzne v závislosti od stupňa teroru. Psychický nátlak sa môže prejaviť na zlom fyzickom zdraví ako bolesti hlavy a žalúdka, nespavosť, zníženie imunity, anorexia, bulímia. Psychické poruchy sa prejavia ako nesústredenosť, znížený pracovný výkon, nepokoj, úzkosť, nervozita, strach, depresia, uzavretosť, nočný des, psychiatrické ochorenia, pokus o samovraždu.

Dobrý šéf by si mal všímať vzťahy na svojom pracovisku, aby zachytil všetky možné náznaky agresie ešte v zárodku. Musí sa snažiť o prevenciu a zo svojich podriadených vytvoriť efektívnu skupinu, kde platí právo a spravodlivosť a vládne dôvera k autorite a vzájomná solidarita.

Autor: Erika

Zena

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

"Najnovšie z Zamestnanie"

Poradňa

Neprehliadnite