Koľko stojí rozvod?

Koľko stojí rozvod?

Kto z nás by netúžil po láske na celý život, po pevnom a šťastnom manželskom zväzku, ktorý vydrží až za hrob? Tento sen sa však plní čoraz menšiemu počtu párov. Slovensko sa približuje k európskym krajinám s najvyššou rozvodovosťou.

Minulý rok u nás pripadlo na sto sobášov štyridsaťtri rozvodov. Každý vzťah je risk, nikto nikdy nám nezaručí, že práve s týmto to výjde. Na začiatku je každý dokonalý, s odstupom času, pri odhaľovaní našich odlišných názorov, zvykov, spôsobov sa od seba vzďaľujeme, odsudzujeme sa jeden druhému, hľadáme útočisko u iného človeka a napokon sa rozhodneme začať nový život a ten doterajší uzavrieť rozvodom. Viete koľko vás takýto špás bude stáť a čo všetko celý proces obnáša?

Dlhý proces
Manželmi sa stávame v priebehu niekoľkých sekúnd, stačí povedať áno a sme svoji. Rozvod je o niečo dlhšia záležitosť. Rýchlo a bez problémov nás súd rozvedie v prípade ak s partnerom nežijeme aspoň pol roka, či už intímne alebo v spoločnej domácnosti a ak sa vieme bez zbytočného naťahovania sami dohodnúť o rozdelení majetku a o právach v prípade spoločného dieťaťa. Keď sme pred žiadosťou o rozvod nenavštevovali manželskú poradňu, súd nám ju určite odporučí.

Dobrý právnik
Ak však viete, že sa s partnerom len tak ľahko a v pokoji nerozídete, ak vás okrem dieťaťa, bytu, či auta spájajú aj nezhody, alebo dokonca nenávisť, zaobstarajte si veľmi dobrého právnika. Pripravte sa na to, že dotyčnej osobe zveríte i tie najintímnejšie záležitosti zo svojho života a svojej spálne. Pred súdom, hlavne v prípade ak sa rozvod premení na vojnu manželov sú dôležité informácie o tom či ešte spíte so svojim manželom, ako dlho ste sa s ním už nemilovali, ako a kde ste ho pristihli s inou, v prípade, že je dôvodom rozvodu práve nevera. Nevyhnete sa ani otázkam v súvislosti s výchovou vašich detí, ako partner zvláda úlohu rodiča, či neštve deti proti vám.

Cena rozvodu
Rozvod vôbec nie je lacnou záležitosťou. Presnú sumu nie je možné vypočítať, ale rátať musíte s priemernými poplatkami za rozvod, ktoré sú okolo 331 EUR, 66 EUR stojí súdny poplatok vo forme kolku priloženého k žiadosti, spísanie návrhu s advokátom okolo 99 EUR a jeho zastupovanie približne 166 EUR. Ušetriť sa dá ak si žiadosť o rozvod spíšete sami. Na internete nájdete hneď niekoľko stránok, na ktorých nájdete rôzne vzory zmlúv, okrem iných aj formulár na rozvod. Keď však nemáte skúsenosti alebo kamarátku, ktorá je v týchto veciach zbehlá, obráťte sa na právnika. Musíte však rátať aj s poplatkami za pojednávanie, na ktoré sa vaša polovička jednoducho nedostaví.

Bezpodielové spoluvlastníctvo
Veľmi citlivou záležitosťou je rozdelenie majetku. Právnou úpravou majetkových vzťahov manželov je takzvané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo je vlastne to, čo ste nadobudli počas manželstva, okrem vecí, ktoré ste získali darom, dedičstvom, veci osobnej povahy a veci, ktoré slúžia na výkon povolania. Deliť sa musíte aj o hypotéku a ostatné spoločné dlhy. Všetko čo ste nadobudli pred uzatvorením nevydareného manželstva vám však zostáva. V prípade, že sa s partnerom ešte pred pojednávaním dohodnete na majetkovom vyrovnaní, náklady na rozvodové konanie sa vám vrátia.

Emocionálna strata
Pri rozvode je finančná strata tou najmenšou, ktorú môžeme utrpieť. Podľa psychológov sa miera stresu počas rozvodového konania rovná miere emocionálneho vypätia, ktorú prežívame pri úmrti blízkej osoby. V mnohých prípadoch sa minimálne jeden z dvojice s ukončením manželstva nikdy nevyrovná a do konca života vyčíta sebe, či tomu druhému dôvody rozvodu. Ak sa už rozhodnete ukončiť spoločnú cestu životom, najlepšie je rozísť sa v dobrom. Znie to ľahko, praktizuje sa to ťažšie, ale dá sa to. Skôr ako sa dostanete pred súd, skúste sa dohodnúť kto kde bude bývať, u koho zostanú deti, koľko na ne bude partner prispievať, ako často sa s nimi bude stretávať. Ak si tieto veci vyjasníte, rozvod bude už iba formalitou, ktorá ani vašu peňaženku nezaťaží až tak, ako pri konfliktnom rozvode.

Autor: Eva

Zena

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

"Najnovšie z Rozvod"

Poradňa

Neprehliadnite