Čo ženy najviac vo vzťahu štve?

Čo ženy najviac vo vzťahu štve?
Toho, čo ženy štve vo vzťahu s mužom je veľmi veľa. Psychológovia zostavili rebríček tých najväčších problémov, cez ktoré sa len máloktorá žena dokáže preniesť.

Málo empatie
Väčšine žien, ktoré pociťujú vzťahovú nespokojnosť prekáža, ak im partneri preukazujú málo empatie. Ženy očakávajú, že ich muži sa dokážu vcítiť do ich prežívania. Mnohí muži však problémy žien bagatelizujú, na všetko idú logicky a racionálne, majú tendenciu hneď ženám radiť, čo by mali alebo nemali urobiť. Ženy potom trápi, že ich muži nevypočujú a neprecítia s nimi ich problémy.

Minimum komunikácie
Jedným z najčastejších trápení žien je nedostatočná komunikácia v partnerskom živote. Najmarkantnejšie je to pozorovateľné na tom, že kým na začiatku vzťahu spoločne dokázali debatovať aj niekoľko hodín, po rokoch sa ich rozhovory obmedzujú na technické riešenie chodu domácnosti, nákupy, povinnosti a veci týkajúce sa detí.

Deficit úcty
Predstavte si, že až každá šiesta žena priznáva, že si partnera po rokoch prestáva vážiť. Medzi najčastejšie dôvody patrí nedostatok financií, partnerove zamestnanie, v zmysle straty jeho ambícií, či správanie sa partnera, ktorý sa rovnako k svojej partnerke začal správať neúctivo.  

Nedostatok spoločných aktivít

Málo spoločne tráveného voľného času patrí medzi veľmi častý problém trápiaci ženy žijúce v partnerskom spolužití. Niekedy je za tým pracovná zaneprázdnenosť partnera a z toho vyplývajúca frustrácia žien zo samoty, inokedy sú za tým partnerské hádky a problémy, ktoré vyúsťujú do situácie, že každý trávi voľný čas individuálne podľa seba.

Neochota starať sa o domácnosť
Partnerstvo by malo byť o spoločnom vedení domácnosti, čo sa spája aj s domácimi prácami. Ženám často chýba iniciatíva mužov angažovať sa pri domácich prácach, majú pocit, že sa stávajú slúžkami a ich potreby zostávajú nevypočuté. Viacerým ženám prekáža, že ich muži stavajú do nerovnoprávneho postavenia, cítia sa podriadené.

Klamstvá a nespoľahlivosť
S lžami je to ošemetné, pretože nikto na svete sa občas nevyhne malému klamstvu, niekedy milosrdnému, ale napriek tomu, ak nám niekto cielene klame, považujeme to za veľkú zradu.  Psychológovia pracujúci v poradniach potvrdzujú, že ženy sa často sťažujú práve na partnerove klamstvá, jeho nespoľahlivosť, nedochvíľnosť a nezodpovednosť.

Holdovanie alkoholu
Ženám v partnerstve silne prekáža, ak ich muži pijú a fajčia, pričom vôbec nemusíme hovoriť o alkoholikoch. Často sú to situácie spojené s tým, že idú spoločne na nejakú rodinnú oslavu a je viac ako samozrejmé, že šoférovať bude žena, lebo jej chlap si predsa vypije. Ženy sú automaticky posúvané do pozície tých, ktoré majú pochopiť právo muža „vyvetrať“ si hlavu. A práve táto nespravodlivosť sa ich dotýka asi najviac.

Nenaplnené sexuálne potreby
Štatisticky ide o alarmujúce číslo, pretože tento vzťahový moment trápi každú druhú ženu! Potvrdzuje sa tak stará známa pravda o sexuálnom eláne mužov (vrchol po dvadsiatke) a žien (vrchol po tridsiatke). Ženy v partnerskom zväzku často strádajú aj nedostatkom orgazmu, čo je taktiež odrazom úrovne daných partnerských vzťahov.

Autor: Jaromír
Zena

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

"Najnovšie z Manželstvo"

Poradňa

Neprehliadnite