9x ako čeliť vyhoreniu vo vzťahu

9x ako čeliť vyhoreniu vo vzťahu

Syndróm vyhorenia, nazývaný aj burn-out, pravdepodobne poznáte z pracovnej oblasti. Hovorí sa o ňom vtedy, ak človek nedokáže vykonávať svoju prácu s radosťou, cíti sa nedocenený, mnoho vecí súvisiacich s prácou prežíva stresujúco, neverí si, zaznamenáva prudký pokles produktivity práce, cíti sa unavený, vyčerpaný, na pokraji síl. Vedeli ste, že o syndróme vyhorenia môžeme hovoriť aj v rámci partnerských vzťahov? Preto nedopusťte, aby vás ovládol.

Ako sa vyhorenie prejavuje vo vzťahu
Vzťahovým syndrómom vyhorenia môže trpieť jeden z partnerov, ale i obaja, ak sa cítia vo vzťahu psychicky a emocionálne nenaplnení. Vystihuje ho strata záujmu, strata aktivít, sklamanie z partnerského spolužitia, rozčarovanie z pohľadu do minulosti a beznádej pri pohľade do budúcnosti. Vyhorení partneri cítia citovú vyprahnutosť, vzťah ich nenapĺňa radosťou, užitočnosťou a zmysluplnosťou. Necítia sa byť milovaní. Strácajú tak nádej, čo sa môže negatívne odzrkadliť aj na ich zdraví. Sú vzťahovo unavení, cítia monotónnosť, doslova vedľa seba iba prežívajú.

Stereotyp, rutina, nuda, monotónnosť
Jednou z príčin vzťahového vyhorenia je, ak sa prvotná vášeň, zamilovanosť a nadšenie zo spolužitia pomaličky pominie. Vtedy nie všetci dokážu preladiť do všedného spolužitia. Vzťah sa dostáva do svojich prirodzených koľají a ak v tej fáze partneri zabudnú na rozvíjanie spoločných aktivít, ak si myslia, že keď to všetko upadlo, tak asi k sebe nepatria a každý hľadí iba na seba, ocitajú s na začiatku cesty zvanej vyhorenie.

Vyčerpanie spoločných cieľov
Nezriedka sa stáva, že ak partneri dovŕšia ciele, ktoré si stanovia, premkne ich pocit prázdnoty. Ak mali partneri napríklad za cieľ postaviť si dom, kúpiť si auto, vycestovať na drahú dovolenku a všetko v živote podriadili iba tomu, ocitajú sa v rizikovej zóne. Robili všetko preto, aby naplnili svoj cieľ.

Nič iné nerozvíjali. Zamerali sa len na svoj cieľ a obetovali tomu celú svoju energiu. Akonáhle však cieľ dosiahnu, nevedia čo s voľným časom, nevedia ako sa k sebe správať, lebo túto úroveň vzťahu totálne zanedbali. Nevidia ďalší spoločný cieľ, a preto sa ich vzájomné vzťahy rýchlo ochladzujú.

Prázdne hniezdo

Ak zmyslom života vašej rodiny bola iba výchova detí a naplnenie rodičovskej role, koledujete si o rýchle vyhorenie. V takomto rodinnom usporiadaní totiž partneri zabúdajú na rozvíjanie partnerskej roviny vzťahu. Na nič iné, okrem svojich detí nemajú čas. Problém vyvstane vtedy, ak sa deti osamostatnia a partneri zostávajú sami. Nevedia žiť bez nich, nevedia pokračovať, nedokážu povedať, čo ich okrem detí ešte spája.

Riziká vzťahového vyhorenia
Pokiaľ syndróm vyhorenia ignorujete, respektíve si ho vo vzťahu ani neuvedomíte, môže vám spôsobiť obrovské problémy.  Neriešenie tohto problému môže priniesť úzkosti, depresiu, negativizmus, skľúčenosť, únavu, izolovanosť, no v horšom prípade i samovražedné sklony.

Ako mu predísť?
Psychológovia radia deväť základných pravidiel, ktoré pomáhajú vyvarovať sa vzťahovému vyhoreniu.

1. Komunikujte, komunikujte  a ešte raz komunikujte. Nenechávajte si pre seba, čo vás trápi. Partner to predsa nemusí vidieť rovnako. Zvoľte správny tón, slová a čas.

2. Nepripisujte veciam väčší význam než majú.

3. Nežite minulosťou a nevyťahujte staré hriechy.

4. Prejavujte záujem o druhého, vnímajte ho takého, aký je, oceňte ho.

5. Za iný názor druhého neodsudzujte, snažte sa pochopiť, prečo tak uvažuje, vykonzultujte si to.

6. Každý večer si na sebe urobte chvíľku čas a jeden celý deň v týždni strávte spolu.

7. Nájdite si spoločný koníček.

8. Riešte veci spolu, zblíži vás to.

9. Buďte si stále fyzicky blízki, dotýkajte sa navzájom, lebo fyzická a emočná blízkosť spolu súvisia.

Autor: Radomír

Zena

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

"Najnovšie z Manželstvo"

Poradňa

Neprehliadnite